Overig


Norbruis Clement Advocaten heeft via Aon Risk Solutions (Paarlbergweg 2-4, Amsterdam) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor meer informatie over de (geografische) dekking van deze verzekering kunnen cliënten contact met Norbruis Clement Advocaten opnemen.

Ieder van de aan ons kantoor verbonden advocaten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten een hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is de desbetreffende advocaat verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied. Richard Norbruis, Niels Douma, Maxim Terweij, Hanna Swarts en Casper Driever hebben ieder als hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht geregistreerd. Thijs Clement heeft als hoofdrechtsgebied Belastingrecht geregistreerd.

Norbruis Clement Advocaten beschikt niet over een derdengeldrekening en verleent geen gesubsidieerde rechtsbijstand.